Rechtsbijstand

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering bedrijven is zeer belangrijk voor alle ondernemingen. We leven in een tijd waarin men steeds vaker naar juridische middelen grijpt om gelijk te krijgen, dan is een zakelijke bedrijfsrechtsbijstandverzekering ineens heel noodzakelijk. Het kan om zeer grote bedragen gaan, maar ook soms om het gevoel van rechtvaardigheid.

KENMERKEN

De dekking van de bedrijfsrechtsbijstandverzekering komt in grote lijnen overeen met die van de gewone gezinsrechtsbijstandverzekering.

De dekking kan bestaan uit:

 • een juridisch advies;
 • een belangenbehartiging;
 • een kostenvergoeding.

De verzekerde rubrieken waarbinnen de belangenbehartiging plaatsvindt, zijn in het algemeen:

 • verhaalsrechtsbijstand;
 • strafrechtsbijstand;
 • arbeidsrechtelijke rechtsbijstand;
 • contract rechtsbijstand;
 • rechtsbijstand op het terrein van de sociale wetgeving, burenrecht en
 • erfdienstbaarheid;
 • adviesrecht op vele andere deelgebieden.
 • De belangenbehartiging kan betrekking hebben op:

het geldend maken van vorderingen;
het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen en arbitrale uitspraken.

De kosten van rechtsbijstand kunnen bestaan uit de interne kosten (kosten van de in loondienst verbonden deskundigen) en de externe kosten. De externe kosten kunnen betrekking hebben op:

 • de honoraria en verschotten van de externe deskundigen;
 • de kosten van getuigen;
 • de proceskosten;
 • de reis- en verblijfskosten, op voorwaarde dat de rechtsbijstandsverzekeraar hiermee akkoord is gegaan; de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een vonnis

VOOR WIE EN WAAROM?

ondernemers ZZP of MKB. U heeft als ondernemer al snel met veel partijen te maken zoals afnemers, leveranciers, de gemeente, personeel en verhuurders. De kans op een conflict, en daarmee een juridisch geschil, is dan altijd aanwezig. Juridische hulp kan flink in de papieren lopen. Daarom is het verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten

Petra van Oyen