Kostbaarhedenverzekering

De kostbaarhedenverzekering kun je afsluiten voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen. Bijvoorbeeld voor het geval ze beschadigen, of zoekraken. Belangrijke voorwaarde daarbij: de schade is veroorzaakt door iets van buitenaf.

KENMERKEN
De verzekering dekt bijna alle schadeoorzaken. Je bent echter niet verzekerd voor catastrofes, zoals overstroming of oorlog. Ook slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf en ernstige schuld of onzorgvuldigheid van jezelf worden niet vergoed. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, krijg je de herstelkosten vergoed. Kan dat niet? Dan baseert de verzekeraar de uitkering op het getaxeerde bedrag (bij oude voorwerpen), de dagwaarde of de nieuwwaarde.

VOOR WIE EN WAAROM?
De verzekering is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld antiek en kunst in huis hebben. Of sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur of een postzegelverzameling. De premie die je betaalt, is een percentage van het verzekerde bedrag. Dit is afhankelijk van de spullen waar het om gaat, het dekkingsgebied (Nederland, Europa of wereldwijd) en de mate van beveiliging. Dit laatste speelt met name bij antiek en kunst een rol.

LET OP

  • Zijn de kostbaarheden ook gebruiksvoorwerpen? Dan krijg je schade als krassen, deuken en schrammen alleen vergoed als het verzekerde voorwerp ook andere schade heeft opgelopen. Krassen kunnen namelijk ook veroorzaakt zijn door normaal gebruik.
  • Bij gebruiksvoorwerpen brengt de verzekeraar ook een afschrijvingspercentage in mindering. Dit is afhankelijk van hoe oud het voorwerp is. Is het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde gedaald? Dan krijg je eventueel een aanvullend bedrag uitgekeerd.
  • Verzeker je twee of meer voorwerpen die bij elkaar horen? Bijvoorbeeld een paar oorbellen? Dan kan je een aanvullende uitkering krijgen als een van de twee beschadigt. Het andere voorwerp is dan namelijk ook in waarde gedaald. Deze uitkering krijg je dan naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp.
  • De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor kostbaarheden. Vaak zijn deze tot een maximumbedrag meeverzekerd. Kijk of dat bedrag voldoende voor je is. Zo niet, dan kan een kostbaarhedenverzekering nuttig zijn.
  • Neem foto’s en leg zaken vast over uw kunst- en antiekvoorwerpen. Kunstverzekeraars en -handelaren laten op de website care4art.com zien hoe je dat het beste kunt doen
Petra van Oyen