Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Iedereen is anders. U heeft uw eigen persoonlijke wensen en uw eigen omstandigheden.. Geen advies is daarom hetzelfde. We gaan uit van het hier en nu, uw wensen en toekomstvisie. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is daarom een adviesproduct

KENMERKEN
De arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer is speciaal voor de belangrijkste persoon binnen het bedrijf en voor de kostwinnaar thuis. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt krijgt u alsnog een maandelijkse uitkering via uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP en MKB. Er is veel te kiezen. Wachttijd, hoogte van het verzekerde bedrag, mate van arbeidsongeschiktheid , hoe bepaal je de arbeidsongeschiktheid, looptijd uitkering. Samen stellen we de passende verzekering samen.

Hoe groter het te verzekeren risico, hoe groter het verzekerd belang, hoe hoger de premie, hoe langer de uitkeringstermijn. De premie lijkt erg hoog,  maar u wilt wel verzekerd zijn van een jarenlange hoge uitkering. Bij ziekte kan de totale uitkering honderden duizenden euro’s zijn. De exacte premie is natuurlijk afhankelijk van uw wensen. Daarom kunt u bij ons kiezen voor een inloopperiode van twee of drie maanden met een uitkeringsperiode van maximaal twee jaar. Dat scheelt heel veel in de premie!

VOOR WIE EN WAAROM?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er voor de ZZP-er en MKB. Maar ook particulieren kunnen er goed aan doen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld ter afdekking van de hypotheeklasten.

LET OP!

  • Het is mogelijk om u via het UWV te verzekeren tegen verlies van inkomsten door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bijvoorbeeld wanneer u een eigen bedrijf start maar ook wanneer u tijdelijk stopt met werken. Indien u daarbij ook uit dienst gaat bent u niet meer via uw werkgever verzekerd
  • Een broodfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen naast elkaar bestaan. Of beter, een AOV na een broodfonds voorkomt een financieel debacle indien arbeidsongeschiktheid voortduurt.
Henry de Cocklinkedin